پرش به


پازج یک


زیر انجمن ها

بورد پازج-یک

سوالات و اشکالات خود در رابطه با بورد "پازج-یک" را در این انجمن مطرح نمایید.

  • 17 موضوع
  • 65 پاسخ
گرفتن کلاک از خارج از برد پازج - آخرین ارسال توسط mahmoud

بال‌های پازج

“بال” ها، بوردهای کوچکی هستند که امکان اتصال وسائل جانبی مختلف به بورد اصلی را فراهم نموده و بدین صورت قابلیت‌‌های ارتباطی آن را افزایش می‌دهند.

  • 2 موضوع
  • 26 پاسخ
بال پردازش صوت - آخرین ارسال توسط hosein47

پروژه‌های نمونه

پروژه‌های نمونه مربوط به "پازج-یک"

  • 19 موضوع
  • 124 پاسخ
پروگرام نشدن حافظه فلش - آخرین ارسال توسط mahmoud